Tidskriften Folkuniversitetet är en tidning för Folkuniversitetets medarbetare och samarbetspartners som ges ut fyra gånger per år. Under 2016 genomförde Torino en redesign av tidningen och ansvarar dessutom för den löpande produktionen.

Kan vi göra något liknande för dig? Kontakta oss i så fall.