Journalisten är Journalistförbundets medlemstidning och Sveriges största medietidning. Tidningen kommer ut 15 gånger per år och har en upplaga på cirka 17.000 ex. Under våren 2017 fick Torino uppdraget att ge Journalisten en helt ny form.

Kan vi göra något liknande för dig? Kontakta oss i så fall.