Officerstidningen

Officerstidningen är medlemstidning för Officersförbundet – fack- och yrkesförbundet för den som är soldat, sjöman eller yrkesofficer med en anställning i Försvarsmakten eller som studerar till yrkesofficer. Tidningen ges ut med åtta nummer per år och har en upplaga på cirka 21.000 ex. Under hösten 2018 fick Torino i uppdrag att ta fram ny form för tidningen samt göra den löpande grafiska produktionen med start från våren 2019. Detta var en total omgörning av Officerstidningens formspråk. Efter inledande workshops med redaktionen och skissarbete tog vi fram i princip allt på nytt – tidningshuvud, typografi, spaltsystem och färgpalett (med en del av paletten baserad på M90-kamouflaget), samt ett helt nytt tänk kring bildens roll. 
Med den nya formen för Officerstidningen vill vi lyfta fram bilden och människorna/medlemmarna mycket mer. Framför allt på omslaget där det tidigare inte varit för stort fokus på det. Generellt vill vi ha ett dokumentärt anslag på bilderna. De ska kännas ”på riktigt” och inte uppställda för att få en snygg bild. De ska kunna berätta en story (nästan) på egen hand och ge en känsla av att befinna sig på plats. Bilderna ska spegla det militära livet som ju oftast är långt från glamoröst. Vi tog också ett stort grepp om aktuellt-sidorna och såg till att de fick ett bättre flöde och kontraster mellan texterna. Sen införde vi även en tydligare bakvagn som bl.a innehåller en medlemsintervju, insändare, debatt, krönika och lättsammare material från t.ex sociala medier.

Med den nya formen för Officerstidningen vill vi lyfta fram bilden och människorna/medlemmarna mycket mer. Framför allt på omslaget.

 

Kan vi göra något liknande för dig? Kontakta oss i så fall.