Officerstidningen är medlemstidning för Officersförbundet – fack- och yrkesförbundet för den som är soldat, sjöman eller yrkesofficer med en anställning i Försvarsmakten eller som studerar till yrkesofficer. Tidningen ges ut med 8 nr per år med en upplaga är på cirka 21.000 ex. Uppdraget bestod av att ta fram ny form samt att göra den löpande grafiska produktionen.

Kan vi göra något liknande för dig? Kontakta oss i så fall.