Polistidningen

Polistidningen är medlemstidningen för Polisförbundet – fackförbundet för yrkesverksamma poliser i Sverige. Tidningen ges ut med sex nummer per år till Polisförbundets samtliga medlemmar, politiker och media och har en upplaga på cirka 25.000 ex. Sedan 2010 har vi stått för tidningens grafiska form, både den löpande produktionen och två omgörningar. Resultatet av den senaste omgörningen, från 2017, är det du ser här. Torinos grafiska form för Polistidningen har vunnit flera branschpriser genom åren, såsom Svenska Designpriset och Fackförbundspressens journalistpris, samt nominerats till Tidskriftspriset och Publishing-Priset. 
Vi ville skapa en modern fackförbundstidning med känsla av ett väldesignat nyhetsmagasin där vi har möjlighet att ta ut designsvängarna lite mer. Vid senaste omgörningen så la vi mycket fokus på framvagnen och aktuelltblocket som fick ett mer modulärt tänk med flera olika mallsidor som ska kunna matchas mot varandra utifrån materialets behov. Vi ville också bort ifrån uppslagstänket som är vanligt på nyhetssidor och valde möjligheten för större nyhetsartiklar att fortsätta över uppslaget och spilla över på nästa sida. Vi samlade också ihop hela bakvagnen under vinjetten ”PT plus” och färgade in de sidorna med orange och svart för att det ska vara lättare att hålla ihop de sidorna grafiskt och hindra dem att spreta allt för mycket 

 

Vi ville skapa en modern fackförbundstidning med känsla av ett väldesignat nyhetsmagasin där vi har möjlighet att ta ut designsvängarna lite mer.

 

Kan vi göra något liknande för dig? Kontakta oss i så fall.