We effect

Vi-bladet är ett tryckt nyhetsbrev som går ut till Vi-skogens månadsgivare med information om deras arbete med att plantera träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Uppdraget bestod av att ta fram form samt att göra den grafiska produktionen med två nummer per år. 
Förutom Vi-bladet har vi också hjälpt Vi-skogen och deras huvudorganisation We Effect att formge rapporterna “Varmare klimat – iskall nyhet” om hur medias rapportering i klimatfrågor, samt “#Allaharettnamn” om hur bistånd från Sverige till afrikanska länder söder om Sahara synliggörs i svenska tidningar.

 

Uppdraget bestod av att ta fram form samt att göra den grafiska produktionen med två nummer per år.

 

Kan vi göra något liknande för dig? Kontakta oss i så fall.