Vi-bladet är ett tryckt nyhetsbrev som går ut till Vi-skogens månadsgivare med information om deras arbete med att plantera träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Uppdraget bestod av att ta fram form samt att göra den grafiska produktionen med två nummer per år.

Kan vi göra något liknande för dig? Kontakta oss i så fall.