Tidningsdesign är inte bara typografi, spaltsystem och färgpaletter. För Torino är det viktigt att omvandla kundens visioner till något alla blir stolta över. Att komma överens om vad som bra och inte är bra när det gäller grafisk formgivning, det kan vara en utmaning ibland.

Torino Tidningsform är en liten designbyrå i Stockholm, med lång erfarenhet inom tidningsdesign, redesign av tidning och tidningsproduktion. Bland uppdragsgivarna finns Polisförbundet, Folkuniversitetet och WeEffect.

Att få utveckla en ny tidningsdesign från grunden är något delägarna Christian Gård och Ali Moosavian verkligen gillar.

Ali: “Till skillnad från när vi jobbar med redesign av befintliga tidningar, vilket är ett ganska vanligt uppdrag, så kan vi ju ta ut svängarna betydligt mer när en helt ny tidning ska tas fram.”

Tidningsdesign är känslor och uttryck

Men att börja från noll ställer också andra krav. Att börja med ett blankt papper är inte alltid det enklaste.

Ali: “Tillsammans med kunden plockar vi ut de delar av företaget eller organisationen som ska synas tydligt i tidningen. Att det finns en grafisk profil som vi kanske måste ta hänsyn till är en sak, men ofta är utmaningen på en helt annan nivå. Det handlar om att hitta känslor, uttryck och tilltal som går i linje med vad man står för. Att överföra det till en tidningsdesign är en lika intressant utmaning varje gång.”

Processen inleds ofta med workshops för att mejsla ut vad som är viktigast. Därefter tar Torino fram förslag som kunden får ta ställning till och när inriktningen är vald så hålls kunden regelbundet uppdaterad om vad som görs.

Christian: “Vi har insett att det är omöjligt att informera för mycket, det finns nästan alltid ett stort intresse från uppdragsgivaren för de olika delarna i processen. För oss är det bra om vi snabbt får återkoppling på vad kunden gillar och inte gillar, så kan vi justera det löpande under arbetet.”

Svårt att tycka till om design

Christian: “För oss handlar det väldigt mycket om att ställa frågor, om att försöka känna av vad uppdragsgivarna tycker. Ibland är det tydligt, så klart, men för många är det svårt att förmedla vad man tycker om en viss design och ännu svårare att förklara varför man tycker att något är bra eller mindre bra. Då gäller det att vi är lyhörda.”

Ali och Christian på Torino vill givetvis alltid att den tidningsdesign de tar fram ska kommunicera så effektivt som möjligt, men de har ett prestigelöst förhållningssätt till uppdragen.

Ali: “Tidningsdesign är inte konst. Det är ett hantverk där vi ska ta fram en produkt som gör kunden så nöjd som möjligt, precis som för alla hantverkare. Vi berättar vad vi tycker, men förstår också att kunden har olika krav och behov att förhålla sig till.”

Vill du veta mer eller ha hjälp med design av en tidning?
Ring Torino på 08-400 201 77 eller skicka ett mejl till mail@torino.se.